இந்தியாவைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இந்தியாவால் எப்படி எல்லாம் தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகின்றது என்பதை தமிழ்நாடு ஒரு கண்டனத் தீர்மானமாக நிறைவேற்ற வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்தாத மாநிலத்திற்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையையும்

Read more

வடக்கு கிழக்கில் அபகரிக்கப்பட்ட காணிகள் அனைத்தும் உரியவர்களிடம் கையளிக்கப்பட வேண்டும்

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 1980ம் ஆண்டிற்குப் பின் வேறு ஒருவருடைய/அரசாங்கக் காணியில் குடியேறிய/குடியேற்றப்பட்ட அனைவரும் அக்காணிகளை விட்டு வெளியேற்றப்பட வேண்டும். வழிபாட்டுத்தளங்கள் அமைத்திருந்தால் கூட இடிக்கப்பட வேண்டும்.

Read more

1980ம் ஆண்டிற்குப் பின் தமிழர்கள் கிழக்கில் இழந்த சொத்து விபரங்களைத் திரட்டும் படிவம்

வடக்கில் சிங்களவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் இழந்ததைக் கோருவது போல் தமிழர்களும் கிழக்கில் இழந்ததைத் திரும்பப் பெற வேண்டும். இழந்த சொத்தை மீட்பதற்கு அல்லது அதற்கான இழப்பீட்டைப் பெறுவதற்கு

Read more